Terma & Syarat

LAMAN WEB

Laman web ini dibangunkan untuk menjual dan mempromosi produk oleh Dua Penulis PLT. Kami mungkin menjual produk yang dikeluarkan oleh penerbit atau pembekal lain.

BELIAN

Belian daripada laman web ini adalah sulit. Kami sebaik mungkin memastikan transaksi adalah selamat dan produk dalam keadaan baik sebelum dihantar kepada anda.

Semua maklumat yang anda masukkan ke dalam laman web ini akan dianggap sah, lengkap dan betul melainkan dinyatakan sebaliknya.

Belian dianggap lengkap selepas bayaran sudah dibuat dan disahkan. 

Sekiranya bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari selepas pesanan dibuat, kami mungkin membatalkan pesanan anda tanpa sebarang notis. 

Sekiranya ia berlaku, anda boleh membuat pesanan secara dalam talian sekali lagi. Pesanan ini akan diproses seperti biasa.

BAYARAN

Kaedah bayaran yang digunakan buat masa ini adalah pindahan wang melalui bank sama ada secara dalam talian atau mesin deposit tunai. 

Sila e-melkan butiran bayaran kepada duapenulis@gmail.com berserta nombor pesanan supaya kami dapat mengesahkan bayaran anda. 

Anda juga boleh whatapps butiran bayaran kepada 019-7517512 atau 019-5593436.

PENGHANTARAN

Penghantaran akan dibuat menggunakan perkhidmatan Pos Malaysia. Sila baca lebih lanjut tentang maklumat penghantaran di sini.

MAKLUMAT PERIBADI

Maklumat peribadi adalah sulit dan privasi. Sila baca dasar privasi kami di sini.

HUBUNGI KAMI

Anda boleh menghubungi kami di duapenulis@gmail.com untuk maklumat lanjut.